Chung tay phòng chống và đẩy lui dịch Covid – 19

Chung tay phòng chống và đẩy lui dịch Covid – 19

Chiều ngày 5/6/2021, các vật phẩm ủng hộ chống dịch đã được Công ty PSCTECH trao tặng cho lực lượng công an, y tế tuyến đầu chống dịch tại địa bàn Phù Chẩn – Bắc Ninh.

Những ngày vừa qua, Bắc Ninh và Bắc Giang là 2 điểm nóng về bùng phát dịch bệnh Covid – 19 của cả nước với số ca mắc có khi lên tới hơn hai trăm người/ngày. Tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp. Hai địa phương này đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh.

Là một doanh nghiệp nằm trong khu vực trên địa bàn Bắc Ninh, cán bộ công nhân viên Công ty PSCTECH Việt Nam nhận rõ vai trò trách nhiệm của mình trong hoạt động cùng nhà nước, cùng ủy ban nhân dân phòng chống dịch và đẩy lui dịch bệnh Covid – 19.

Ngoài tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch về sản xuất, Công ty còn phát động phong trào quyên góp, ủng hộ và mua vật phẩm để ủng hộ lực lượng công an và Y tế tuyến đầu chống dịch.

Chiều ngày 5/6/2021, các vật phẩm đã được chuyển tới và trao tặng cho lực lượng công an, y tế tuyến đầu chống dịch tại địa bàn Phù Chẩn – Bắc Ninh, góp một phần công sức giúp cho địa phương sớm kiểm soát và đẩy lui được dịch bệnh. Giúp cho nhân dân và doanh nghiệp sớm lại trở lại được cuộc sống bình thường và hoạt động sản xuất được khôi phục.