Công nghệ

CÔNG NGHỆ MỚI

Công nghệ mới
Hiện nay, chúng tôi đang là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ gia công áp lực uy tính tại Bắc Ninh. Chúng tôi hiện đang có xưởng gia công tiên tiến hiện đại. Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ đượng tư vấn tận tình từ thiết kế bản vẽ, vật liệu, công nghệ sử dụng cũng như dịch vụ tốt nhất

CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI

1. Công nghệ đúc và gia công
Hiện nay, chúng tôi đang là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ gia công áp lực uy tính tại Bắc Ninh. Chúng tôi hiện đang có xưởng gia công tiên tiến hiện đại. Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ đượng tư vấn tận tình từ thiết kế bản vẽ, vật liệu, công nghệ sử dụng cũng như dịch vụ tốt nhất

TRANG THIẾT BỊ PSC

1. Công nghệ đúc và gia công
Hiện nay, chúng tôi đang là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ gia công áp lực uy tính tại Bắc Ninh. Chúng tôi hiện đang có xưởng gia công tiên tiến hiện đại. Quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ đượng tư vấn tận tình từ thiết kế bản vẽ, vật liệu, công nghệ sử dụng cũng như dịch vụ tốt nhất